Huna

Podczas moich wielu warsztatów spotkałem się ze słowem HUNA……. hunę dość łatwo doświadczyć a trudno opisać.

1Po bliższym zapoznaniu się z tym tematem, zacząłem coraz bardziej drążyć i poszukiwać. Bardzo podoba mi się to, że Huna nie żąda wyłączności. Nie namawia do porzucenia swych przekonań, wierzeń, czy sposobu życia, po to, aby móc się nią posługiwać. Osoba używająca Huny może być jednocześnie buddystą, katolikiem, protestantem, naukowcem, psychologiem, bądź kimkolwiek innym. Jedynym wymaganiem jest, aby dana osoba uznała system za swój własny i używała go. Można oczywiście używać tylko czystej i prostej Huny.

Huna ma jeszcze jedną wielką zaletę. Uznaje bowiem, że do jednego celu prowadzi wiele ścieżek, niezależnie od tego, czy jest on sprawą duchową, umysłową czy fizyczną.

Szamani hawajscy, Kahuni odkryli związek pomiędzy dobrymi relacjami i emocjami oraz zdrowiem fizycznym na długo przed powstaniem współczesnej psychologii. Odkryli, że poprzez zmianę relacji można wpływać na symptomy psychofizyczne, na poziom energii oraz skuteczność tworzenia szczęśliwego życia. Rozwinęli, w izolacji od wpływów innych kultur, proste i skuteczne metody przywracania równowagi w relacjach, sensu życia oraz dobrego samopoczucia.

HUNA TEACHERS & THERAPISTS – EUROPE

www.huna.org/html/eurotcm.htm

2