Kahuna

Kahuna – w języku hawajskim: “ka” – strażnik, “huna” – tajemnica, czyli “kahuna” oznacza strażnika jakiejś tajemnicy, ale także osobę posiadającą znajomość jakiejś dziedziny wiedzy, mocy czy umiejętności niedostępnej innym. Kahuni na Hawajach pełnili rolę szamanów, kapłanów i uzdrowicieli. Ich proces nauczania polegał na tym, iż od dzieciństwa obserwowali oni swego nauczyciela; w ten sposób naturalnie uczyli się jego umiejętności i sposobu myślenia. Do kahunów zaliczano również specjalistów innych grup zawodowych, byli to m.in. sędziowie, rzeźbiarze czy budowniczowie canoe.